Ads By Google Thailand com

  จำหน่าย รายชื่อบริษัท จำกัด รายชื่อโรงงาน โรงงานอุตสาหกรรม ทั่วประเทศ ปี 2557 สำหรับ เพื่มลูกค้าในการทำตลาด

 

   :: หน้าแรก

   :: จำหน่าย รายชื่อบริษัท

   :: ตัวอย่างรายชื่อบริษัท

   :: รายละเอียด การชำระเงิน

   :: แผนที่ ออฟฟิส

   :: ติดต่อเรา

 


      กลุ่มอุตสหกรรม
    - การก่อสร้าง
    - การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน
    - การประมง
    - การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษ
    - เกษตรกรรม
    - แก้วและกระจก
    - บริการด้านการท่องเที่ยว
    - บริการด้านอสังหาริมทรัพย์
    - พลาสติก
    - ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
    - ไม้อัด ไม้บางและวัสดุแผ่น
    - โรงแรมและภัตตาคาร
    - หนังและผลิตภัณฑ์หนัง
    - อัญมณีและเครื่องประดับ
    - อาหาร และ เครื่องดื่ม
    - อุตสหกรรม เหล็ก
    - อุตสหกรรม อลูมิเนียม
    - อุตสาหกรรม เคม
    - อุตสาหกรรม เฟอร์นิเจอร์

รายชื่อบริษัท 01

การก่อสร้าง

ชื่อบริษัท จังหวัด ประเภทธุรกิจ
บริษัท บัวหลวงอยุธยา จำกัด กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการพัฒนา บริหารงานที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง
บริษัท รักอรุณ จำกัด กรุงเทพมหานคร รับเหมาก่อสร้าง
บริษัท บิ๊ก ซิตี้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์
บริษัท ไทย แอ็กโกร โฮลดิ้ง จำกัด กรุงเทพมหานคร ค้าวัสดุก่อสร้าง
บริษัท บูรพตะวัน จำกัด กรุงเทพมหานคร ก่อสร้างอาคาร
บริษัท ทรานส์แองโกลเซอร์วิส จำกัด กรุงเทพมหานคร รับเหมาก่อสร้างอาคารของราชการ
บริษัท เอ็ม คิว อพาร์ทเมนท์ จำกัด กรุงเทพมหานคร จัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอพาร์ทเม้นท์ให้เช่าห้อง
บริษัท ดาดฟ้า จำกัด กรุงเทพมหานคร รับเหมาก่อสร้างทุกชนิด
บริษัท ดีซีเอ็ม โซลูชั่นส์ จำกัด กรุงเทพมหานคร รับเหมาก่อสร้าง
บริษัท มหพันธ์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด กรุงเทพมหานคร ค้าส่ง-ปลีกวัสดุ และอุปกรณ์ก่อสร้าง และเป็นที่ปรึก
บริษัท ปรีดีพันธ์ จำกัด กรุงเทพมหานคร จำหน่ายวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
บริษัท เชฐพัฒนาก่อสร้าง จำกัด กรุงเทพมหานคร รับเหมาก่อสร้างอาคาร งานโยธาทุกประเภท
บริษัท สยามภูมิภักดี จำกัด กรุงเทพมหานคร ขายปลีกยางเขื่อน รับเหมาก่อสร้างอาคารที่พัก
บริษัท อีสเทิรน์ บิช จำกัด กรุงเทพมหานคร รับเหมาก่อสร้างอาคาร,อาคารที่พักอาศัย,อาคารพาณิช
บริษัท ไฟน์ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด กรุงเทพมหานคร ให้บริการซ่อมแซม ให้บริการรับเหมาก่อสร้าง
บริษัท ที.อี.พี. จำกัด กรุงเทพมหานคร รับเหมาก่อสร้างอาคาร บ้าน โรงงาน
บริษัท เบญจมณี จำกัด กรุงเทพมหานคร รับเหมาก่อสร้าง
บริษัท สยามมหานครพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด กรุงเทพมหานคร รับเหมาก่อสร้างอาคาร
บริษัท ซีเอชอีซี (ไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร รับจ้างออกแบบสิ่งก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง ขุดลอกคู
บริษัท ฐิติรัตน์วิศวกรรม จำกัด กรุงเทพมหานคร พัฒนาอสังหาสริมทรัพย์ รับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.นำเบญจพลพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร รับเหมาก่อสร้างและงานโยธา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนันต์ชัยสถาปัตย์ กรุงเทพมหานคร รับเหมาก่อสร้างอื่นๆ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิบูลย์โชค กรุงเทพมหานคร การรับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณาสกุล กรุงเทพมหานคร การรับเหมาก่อสร้าง
บริษัท สตรองแมท จำกัด กรุงเทพมหานคร ซื้อขายวัสดุก่อสร้าง
บริษัท อีสท์ เอเชีย ฟอร์จจิ้ง จำกัด กรุงเทพมหานคร รับจ้างผลิตชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักร เครื่องกล เ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์เตชะจงเจริญ กรุงเทพมหานคร รับเหมาก่อสร้าง ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างทุกชนิด
บริษัท ซอยล์กรีตเทคโนโลยี จำกัด กรุงเทพมหานคร รับเหมาก่อสร้าง เป็นที่ปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการก่อ
บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด กรุงเทพมหานคร รับเหมาก่อสร้าง, ออกแบบ และติดตั้งระบบบำบัด
บริษัท ยะลาการช่าง จำกัด กรุงเทพมหานคร รับเหมาก่อสร้างถนน
บริษัท เอส.วี.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด กรุงเทพมหานคร ให้เช่าที่พักอาศัย รับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.วราภรณ์การช่าง กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารพาณิชย์ สถานที่ราชการ
บริษัท สุพรรณฟุตแวร์ จำกัด กรุงเทพมหานคร ก่อสร้างและดำเนินกิจการร้านค้า ศูนย์กระจายสินค้า ห้างสรรพสินค้า
บริษัท ชินทรัพย์วัฒนา จำกัด กรุงเทพมหานคร รับเหมาก่อสร้างทำถนน
บริษัท วี.อาร์. แฟมิลี่ จำกัด กรุงเทพมหานคร รับเหมาก่อสร้าง
บริษัท ลิ่มพงศ์พันธ์ ก่อสร้าง จำกัด กรุงเทพมหานคร รับเหมาก่อสร้าง ทางหลวง สะพาน เขี่อน
บริษัท ฉัตรเฉียบ จำกัด กรุงเทพมหานคร รับเหมาก่อสร้างอาคาร อาพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย
บริษัท ยู ที เอส พรีซิชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารพาณิชย์
บริษัท วาย เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการประเภทรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อ
บริษัท กิมไป๊ พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการรับก่อสร้าง ตกแต่ง ต่อเติม บ้าน อาคาร อาคารโรงงาน 
บริษัท พี.ทีจี.อินเตอร์เทรด จำกัด กรุงเทพมหานคร กิจการเกี่ยวกับถ่านหิน ผลิต จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง
บริษัท โกลเด้น ฮาร์เวสท์ ดีเวล๊อปเม้นท์ จำกัด กรุงเทพมหานคร รับเหมาก่อสร้างอาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย รวม
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลี้คุงกี่ กรุงเทพมหานคร ขายส่ง ขายปลีกวัสดุก่อสร้างทุกชนิด
บริษัท โปร-วัน แอสเสท จำกัด กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
บริษัท พร้อมมิตร เอส เอ เอฟ ที จำกัด กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการก่อสร้างอาคาร เพื่อให้เช่า เช่น อาคารชุด 

 

ไปหน้าที่ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

 

 

จำหน่าย

รายชื่อบริษัท

 

085-254-9922

 

| หน้าแรก | จำหน่ายรายชื่อบริษัท | ตัวอย่างรายชื่อ | แผนที่ ออฟฟิส | ติดต่อเรา | ขอใบเสนอราคา | Donwload ตัวอย่างรายชื่อ | หน้าแรก |